برچسب زده شده با : طرح تفصیلی
حواشی ناتمام اصلاح طرح تفصیلی ارومیه/ چرا شهرداری پیگیر اصلاح طرح تفصیلی نیست؟

با وجود ایرادات مختلف بر طرح تفصیلی شهر ارومیه، هنوز اقدام موثری از سوی شهرداری برای تغییرات و یا طرح ایرادات موجود در این طرح انجام نشده و طرح تفصیلی در انتظار مقدمه‌چینی شهرداری باقی مانده است.